Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG – Thông báo của SGDCK về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt...

File đính kèm: Thông báo SGDCK về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018

Điều lệ năm 2019 – sửa đổi, bổ sung lần thứ 8.

File đính kèm: Điều lệ năm 2019 - sửa đổi, bổ sung lần 8.

THG – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch SXKD năm...

File đính kèm: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ...

THG – CBTT Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018...

File đính kèm: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt cuối 2018.

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2019

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2019

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT