Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG – CBTT NQ HĐQT về việc tạm dừng và gia hạn thời gian...

File đính kèm: CBTT NQ HĐQT về việc tạm dừng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC năm 2019

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC năm 2019

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng năm 2019

THG – Thông báo của Sở GDCK về ngày ĐKCD thực hiện quyền tham...

File đính kèm: Thông báo của Sở GDCK về ngày ĐKCC

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT