Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG – Giải trình giao dịch cổ phiếu và Báo cáo kết quả giao...

File đính kèm: Giải trình giao dịch cổ phiếu và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thanh Dũng

THG – CBTT Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ...

File đính kèm: CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

THG – CBTT NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

File đính kèm: CBTT NQ HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt và chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường...

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2022

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2022

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT