Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Vũ...

File đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Huy Giáp

THG – CBTT NQ HĐQT về việc tạm dừng thực hiện phương án chào...

File đính kèm: CBTT NQ HĐQT về việc tạm dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 3 năm 2022

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 3 năm 2022

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2022

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2022

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT