Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG – Giải trình báo cáo kết quả SXKD quí 2 năm 2018

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả SXKD quí 2 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2018

THG – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên...

File đính kèm: THG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ - Phạm Thị...

THG – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm...

File đính kèm: THG - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT