Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ-Nguyễn Thanh Nghĩa.

File đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thanh Nghĩa.

THG-Giải trình kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát...

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

THG-BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

THG-BCTC riêng bán niên 2019 đã soát xét.

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 đã soát xét.

THG-CBTT Nghị quyết HĐQT quí 3 năm 2019

File đính kèm: NQ HĐQT quí 3 năm 2019

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT