Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG- CBTT NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3.2020 bằng tiền...

File đính kèmNQ HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt, chốt danh sách thực hiện quyền tham dự...

THG – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

File đính kèm: THG - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

THG – Đính chính BCTC riêng quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Đính chính BCTC riêng quí 4 năm 2020

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2020

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT