Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG – Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ – Trần...

File đính kèm: THG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Trần Hoàng Huân

THG – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ...

File đính kèm: THG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Vũ Huy Giáp

THG – Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC quí 3 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2018

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT