Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm...

File đính kèm: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt

THG – CBTT NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

File đính kèm: THG - CBTT NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 3 năm 2021

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 3 năm 2021

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2021

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2021

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2021

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2021

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT