Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh bán niên đã được...

File đính kèm: Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh bán niên đã được soát xét

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được...

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 đã được kiểm...

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 2 năm 2020

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 2.2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2.2020

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT