Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Đính chính BCTC riêng quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Đính chính BCTC riêng quí 4 năm 2020

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2020

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3.2020

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT