Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2020

File đính kèm: THG - Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2020

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2020

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC năm 2019

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC năm 2019

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT