Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 1 năm 2021

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 1 năm 2021

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2021

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2021

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2021

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2021

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT