Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019.

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2019

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2019

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2019

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2019

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2019

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2019

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2019

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2019

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT