Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2019

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2019

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2019

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2019

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2019

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2019

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm...

File đính kèm:Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT