Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất trước và sau kiểm...

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất bán niên 2022 trước và sau kiểm toán

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022

File đính kèm: BCTC hợp nhất bán niên năm 2022

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022

File đính kèm: BCTC riêng bán niên năm 2022

THG – Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh quí 2 năm 2022

File đính kèm: Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh quí 2 năm 2022

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2022

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT