Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2018

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2018

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2018

THG – Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC quí 3 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2018

THG – Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC bán niên năm 2018

File đính kèm: THG - Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC bán niên năm 2018

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT