Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được...

File đính kèm: THG - BCTC hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 đã được soát...

File đính kèm: THG - BCTC riêng bán niên năm 2018 đã được soát xét

THG – Giải trình báo cáo kết quả SXKD quí 2 năm 2018

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả SXKD quí 2 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2018

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT