Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019

THG-Giải trình báo cáo KQKD quý 3/2019.

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2019

THG-BCTC Hợp nhất quý 3/2019.

File đính kèm: BCTC Hợp nhất quý 3/2019

THG-BCTC Riêng quý 3/2019.

File đính kèm: THG-BCTC Riêng quý 3/2019

THG-Giải trình kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát...

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

THG-BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT