Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2020

Báo cáo tài chính 2020

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 2 năm 2020

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 2.2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2.2020

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 2.2020

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2020

File đính kèm: THG - Giải trình kết quả kinh doanh BCTC quí 1 năm 2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2020

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT