Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2021

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã được...

File đính kèm: THG - BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 đã được soát...

File đính kèm: THG - BCTC riêng bán niên năm 2021 đã được soát xét

THG – CBTT về việc tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài...

File đính kèm: CBTT về việc tạm hoãn công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2021

THG – Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2.2021

File đính kèm: THG - Giải trình Báo cáo KQKD quý 2.2021

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021

File đính kèm: THG - BCTC hợp nhất quý 2 năm 2021

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT