Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán

THG – Giải trình kết quả kinh doanh quí 4 năm 2018

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh quí 4 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2018

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2018

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2018

THG – Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC quí 3 năm 2018

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT