Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2018

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2018

THG – Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC bán niên năm 2018

File đính kèm: THG - Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC bán niên năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được...

File đính kèm: THG - BCTC hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 đã được soát...

File đính kèm: THG - BCTC riêng bán niên năm 2018 đã được soát xét

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT