Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2022

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 1 năm 2022

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT