Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017 đã được kiểm...

File đính kèm: THG - BCTC riêng bán niên năm 2017

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2017

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2017

THG – Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 2 năm 2017

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 2 năm 2017

THG – Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 1 năm 2017

File đính kèmTHG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 1 năm 2017

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2017

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2017

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT