Trang chủ Quan hệ cổ đông công bố thông tin

công bố thông tin

THG – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Quỹ đầu tư...

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Gia...

THG – Thông báo của SGDCK về ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên...

File đính kèm: Thông báo của SGDCK về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THG – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực...

File đính kèm: CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THG – Thông báo của Sở GDCK về ngày đăng ký cuối cùng tạm...

File đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

THG – Công văn của UBCKNN về chấp thuận thời gian gia hạn công...

File đính kèm: Công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT