Trang chủ Quan hệ cổ đông công bố thông tin

công bố thông tin

THG – Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát

File đính kèm: THG - Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát

Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng

Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc

THG – Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt DA đầu tư cụm công...

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt DA đầu tư cụm công nghiệp Gia Thuận 1

THG – Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT