Liên hệ

Thông tin liên hệ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền Giang
Địa chỉ:
Head Office: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: Phone: 0733.87 28 78
 Fax: Fax: 0733.85 05 97