thành tựu

Thành tựu

Các huân, huy chương đã đạt được:

    – Đối với tập thể Công ty :

Năm 1990

Huân chương lao động hạng hai.

Năm 1996

Huân chương lao động hạng nhất.

Năm 2000

Danh Hiệu Anh hùng lao động.

Năm 2003

Huân chương độc lập hạng ba.

 

  • Bảng vàng doanh nghiệp uy tín, chất lượng các năm 2008, 2009, 2010.
  • Năm 2009: Cờ thi đua của Chính phủ.
  • Năm 2010: Huân chương độc lập hạng nhì.
  • Huy chương vàng chất lượng cao do Hội Xây dựng VN, Bộ Thủy lợi, Bộ NN&PTNT công nhận và trao tặng cho 6 công trình: Cống đập Gò Công, cống Gò Cát, cống Bảo Định (Tiền Giang), Cống Đôi Ma (Long An), Cống Diệp Thạch.
  • Công trình chất lượng tiêu biểu thập kỷ 90: Cống Gò Công (Tiền Giang) và Cống Đôi Ma (Long An).

    – Đối với cá nhân:

  • Danh hiệu anh hùng lao động: 2 người. 
  • Huân chương lao động hạng ba: 6 người.
  • Huân chương lao động hạng nhì: 1 người.
  • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 22 người.