Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THG – CBTT NQ HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu...

File đính kèm: CBTT NQ HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và triển...

THG – Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài...

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên...

THG – Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh quí 1.2024

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 1.2024

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1.2024

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1.2024

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 1.2024

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 1.2024

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT