Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

THG – Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh quí 1.2024

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 1.2024

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1.2024

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1.2024

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 1.2024

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng quí 1.2024

THG – Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT