Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2018

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm...

File đính kèm:Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán

THG – Giải trình kết quả kinh doanh quí 4 năm 2018

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh quí 4 năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2018

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2018

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT