Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC năm 2019

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC năm 2019

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng năm 2019

THG – Giải trình kết quả kinh doanh quí 4 năm 2019

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh quí 4 năm 2019

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2019

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2019

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT