Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2022

Báo cáo tài chính 2022

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2022

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2022

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2022

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT