Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2023

Báo cáo tài chính 2023

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2023...

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2023 đã được soát xét

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được...

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 đã được soát...

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 đã được soát xét

THG – Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh quí 2.2023

File đính kèm: Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh quí 2.2023

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2.2023

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2.2023

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT