Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2023

Báo cáo tài chính 2023

THG – Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4.2023

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4.2023

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4.2023

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4.2023

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT