Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2020

Báo cáo tài chính 2020

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán

THG – Đính chính BCTC riêng quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Đính chính BCTC riêng quí 4 năm 2020

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2020

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT