Trang chủ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2021

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

THG – Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2021

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2021

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2021

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2021

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT