Trang chủ Quan hệ cổ đông công bố thông tin

công bố thông tin

THG – CBTT NQ HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu...

File đính kèm: CBTT NQ HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và triển...

THG – Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài...

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên...

THG – Báo cáo thường niên năm 2023

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2023

THG – CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

File đính kèm: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THG – Thông báo của Sở GDCK TP HCM về ngày ĐKCC thực hiện...

File đính kèm: Thông báo của Sở GDCK TP HCM về ngày ĐKCC

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT