Cống Cần Chông

I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình. II. Mô tả tóm tắt dự án :    1. Nhiệm vụ công trình:Cùng với các công trình...

Cống Bảo Định

I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình. II. Mô tả tóm tắt dự án :         1. Nhiệm vụ công trình: Ngăn mặn, giữ và...

Cống Vĩnh Kim

I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình. II. Mô tả tóm tắt dự án :     1. Nhiệm vụ công trình:Cùng với các công trình...

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT