Cầu Trương Định

1785

I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình.

II. Mô tả tóm tắt dự án :
1.  Giới thiệu công trình
– Tên công trình : Cầu Trương Định.
– Thời gian khởi công : 7/2007.
– Thời gian hoàn thành : 1/2008
– Tổng giá trị : 4,4 tỷ ĐVN. (theo thời điểm giá năm 2004)
2. Nhiệm vụ công trình :

Cầu Trương Định thiết kế bắc qua sông Salicette của thị xã Gò Công,tiếp nối với đường Trương Định nối dài và cắt đường Nguyễn Thái Học.Dự án cầu Trương Định nối dài được xây dựng nhằm đáp ứng tốt hệ thống giao thông của khu dân cư đường Trương Định nối dài.Mặt khác khi hai công trình Đường Trương Định nối dài và Cầu Trương Định nối dài sau khi được xây dựng xong sẽ mở ra một cửa ngõ giao thông rất quan trọng đối với trung tâm đô thị như thị xã Gò Công hiện nay.Cầu Trương Định nối khu trung tâm thị xã với khu dân cư mới.Bên cạnh đó công trình còn nằm trong qui hoạch chiến lược kết nối đường Trương Định nối dài với các khu dân cư sau này khi mở rộng thị xã và nó sẽ thành trục giao thông chính của thị xã đồng thời trục giao thông mới sẽ phục vụ lưu lượng xe ngày càng lớn khi khu dân cư mới được hình thành.

      3. Quy mô 
Cầu Trương Định thiết kế bắc qua sông Salicette của thị xã Gò Công, tiếp nối với đường Trương Định nối dài và cắt đường Nguyễn Thái Học.
Qui mô xây dựng : Cầu vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Chia sẻ