Chiến lược phát triển Công ty

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2022-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2031

  1. Giới thiệu tổng quan về TICCO:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang  được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 09 tháng 08 năm 2021.
Tên tiếng Anh: TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
Tên viết tắt: TICCO.
Vốn điều lệ: 159.713.060.000 đồng.
Trụ sở chính: 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
TICCO hiện có 5 công ty con trực tiếp, 3 công ty con gián tiếp và 1 công ty liên kết
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ – Kinh doanh bất động sản
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

  • Đầu tư kinh doanh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
  • Sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẳn
  • Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật
  1. Bối cảnh:

– Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Xu thế đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng.
– Xét trong trung và dài hạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn ở mức cao, nền chính trị ổn định, luật pháp ngày càng hoàn thiện tạo độ tin cậy cho các Nhà đầu tư.
– Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đô thị hóa ngày càng tăng. Lĩnh vực xây dựng hạ tầng, xây dựng công nghiệp và phát triển đô thị là một thị trường lớn.
– Tiền Giang hiện nay đã gia nhập vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có nhiều lợi thế để phát triển, TICCO xác định được nhiều cơ hội lớn trong thị trường xây dựng, bất động sản và hạ tầng công nghiệp.

  1. Kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2012-2021:

Trong 10 năm qua công ty tập trung vào mục tiêu đã được phê duyệt là đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất và kinh doanh bê tông và duy trì xây dựng các công trình. Các dự án tiêu biểu đã triển khai và đưa vào kinh doanh là: khu nhà ở TM xã Trung An, Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường, cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và nhà máy bê tông TICCO Tân Phước.
Các chỉ tiêu thực hiện trong 10 năm qua như sau:

Stt Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng) 488,8 432,6 525,0 699,7 829,8
2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng) 18,6 13,5 16,9 55,9 86,3
3 Vốn điều lệ (tỷ đồng) 80 80 100 100,0 120,0
4 Tổng tài sản (tỷ đồng) 399 361,9 405,7 602,2 693,5
5 Cổ tức (%) 15 15 13 20 30

 

Stt Chỉ tiêu  Năm 2017  Năm 2018  Năm 2019  Năm 2020  Năm 2021
1 Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng) 909,8 960,4 1.295,0 1.782 1.318,9
2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng) 92,8 76,6 106,6 167,5 128
3 Vốn điều lệ (tỷ đồng) 120,0 132,0 132,0 145,2 159,7
4 Tổng tài sản (tỷ đồng) 860,9 972,4 1.241,9 1.448,8 1.555
5 Cổ tức (%) 40 40 50 60 50 (kh)
  1. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi:

4.1 Tầm nhìn:
Công ty phát triển mạnh trên các lĩnh vực:
–  Bất động sản
–  Sản xuất kinh doanh bê tông
–  Thi công xây dựng
4.2 Sứ mệnh:
Sứ mệnh của TICCO là đem lại sự an tâm và giá trị gia tăng với những sản phẩm, dịch vụ có ưu điểm vượt trội, đạt tiêu chuẩn cao về kỹ thuật, mỹ thuật cùng với sự trân trọng, trách nhiệm cao của mình đến xã hội và cộng đồng.
3.3 Giá trị cốt lõi:
Chuyên nghiệp, trách nhiệm, trung thực, tận tâm và linh hoạt.
4.4 Phương châm hành động:
Bằng việc thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của mình, Công ty mong muốn mang lại những lợi ích cho các nhóm có liên quan như sau:
– Cổ đông: Công ty phát triển ổn định, bền vững, cổ tức luôn luôn cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.
– Người lao động trong công ty: triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài, được đào tạo và phát triển nghề nghiệp, có môi trường văn hoá trong quản lý và làm việc tốt, được đầu tư trang bị phương tiện làm việc theo nhu cầu công việc thực tế và khả năng của Công ty, cơ hội thăng tiến công bằng cho mọi người và duy trì mức thu nhập của nhân viên cao hơn bình quân xã hội, trong số 20% các doanh nghiệp dẫn đầu.
– Khách hàng: không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng khai thác hiệu quả của sản phẩm, mang lại cho khách hàng niềm tin, tự hào và những triển vọng kinh doanh từ thương hiệu dẫn đầu của Công ty; giá cả tương xứng với giá trị cung cấp. Xây dựng các quan hệ đối tác bền vửng dựa trên năng lực cung cấp, năng lực thực hiện dự án và các mối quan hệ sẵn có của Công ty.
– Nhà cung cấp: không ngừng mở rộng thị trường, nỗ lực phát triển để mang lại cho nhà cung cấp nguồn doanh thu lớn hơn, sự tăng trưởng ổn định và bền vững, xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp.
– Nhà Nước và cộng đồng: phấn đấu trở thành một doanh nghiệp thành đạt, kinh doanh ngày càng phát triển, bền vững và tích cực thực hiện các trách nhiệm xã hội.
4.5 Slogan: Dự kiến chọn một trong các câu sau:
TICCO:
– Tăng giá trị cuộc sống
– Kiến tạo và bền vững
– Nền tảng cho tương lai
– Rồng kim cương nhả ngọc
– Nổ lực để rực rở
4.6 Thông điệp của TICCO: Với tâm quyết và nổ lực không ngừng, cải tiến,  nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng công trình, bất động sản và bê tông. Chúng tôi tin tưởng rằng TICCO sẽ tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, mang lại giá trị cao cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

  1. Chiến lược phát triển 2022-2026 và định hướng đến 2031:

5.1 Mục tiêu tổng thể:
Tiếp tục phát triển công ty trên các lĩnh vực chính:
–  Đầu tư kinh doanh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
–  Sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẳn
–  Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật
5.2 Mục tiêu cụ thể:
Kiên trì theo đuổi định hướng đã được Đại hội cổ đông các nhiệm kỳ trước thông qua,tập trung đầu tư, phát triển cho lĩnh vực bê tông, phát huy ngành nghề kinh doanh khu, cụm công nghiệp, đầu tư dài hạn cho lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng tiếp tục duy trì năng lực hiện có; tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và môi trường.
Trên từng lĩnh vực kinh doanh có mục tiêu chiến lược cụ thể:
Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh; thực hiện quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục pháp lý theo qui định pháp luật hiện hành; phối hợp với các địa phương có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng dự án nhằm đưa sản phẩm vào khai thác, kinh doanh kịp thời, hiệu quả.
Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông: Phát huy và giữ vững thương hiệu, liên tục cải tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng và mỹ thuật công nghiệp đạt chuẩn; đẩy mạnh tiếp thị vào các thị trường mục tiêu duy trì số lượng khách hàng hiện có, nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới để có được những khách hàng, đơn hàng mới.
Lĩnh vực thi công xây dựng: Củng cố công tác quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo thế mạnh cạnh tranh về giá, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ, liên kết với các đối tác chiến lược.
Các mục tiêu phát triển bền vững:
Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm hiệu quả và chống lãng phí nhằm nâng cao thương hiệu TICCO, phát triển doanh thu và tăng lợi nhuận;
Đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc. Duy trì và nâng cao chăm sóc sức khỏe, đời sống người lao động. Chú trong xây dựng văn hóa công ty. Thực hiện các chương trình xã hội và cộng đồng dân cư;
Đảm bảo an toàn lao động trong lao động, sản xuất. Hướng hoạt động công ty luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng.
5.3  Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu 2022-2026:
– Doanh thu: tăng trưởng 10% hàng năm
– Lợi nhuận sau thuế: 150 – 200 tỷ/năm
– Cổ tức: 40-50% hàng năm
– Vốn điều lệ:  đến năm 2026 đạt hơn 300 tỷ
– Giá trị đầu tư 2022-2026: hơn 3.000 tỷ đồng
5.4 Các giải pháp thực hiện mục tiêu:
5.4.1 Định hướng đầu tư:
Phát huy các lợi thế sẵn có của công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của công ty, đặc biệt là mảng kinh doanh Bất động sản và Bê tông. Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài chính gắn liền với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, phát triển công ty theo mô hình năng động, linh hoạt tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn, có lợi thế của doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao. Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.
Từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có các định hướng đầu tư  như sau:
– Về kinh doanh bất động sản: đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, văn phòng, kho xưởng cho thuê và bất động sản căn hộ .
– Về kinh doanh bê tông: sẵn sàng đầu tư thích đáng theo yêu cầu để mở rộng địa bàn, thị phần kinh doanh, tăng năng lực cung ứng và phát triển thêm sản phẩm mới. Xây dựng thêm nhà máy bê tông và các trạm bê tông vệ tinh.
– Về thi công xây dựng: duy trì củng cố trên nền tảng hiện hữu
5.4.2 Công tác quản trị và nhân sự:
Tiếp tục nâng cao công tác quản trị và phát triển bền vững: Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất làm việc. Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tăng cường công tác quản trị và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và Tiểu ban hổ trợ phát triển
– Lựa chọn nhân sư có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách quy hoạch nhằm chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân sư kế thừa. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực gắn liền với đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân viên
–  Tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.
5.4.3 Công tác tài chính:
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn. Rà soát lại các nguồn vốn để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn trong thời gian tới.
Thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài chính để đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty. Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ để tăng cường tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường;
Tăng cường việc mời gọi, huy động và tiếp cận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, sử dụng hợp lý nguồn vốn đã được huy động và quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
– Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.
–  Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.
5.4.4 Công tác khác
–  Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.
–  Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi con người trong tập thể TICCO.
–  Lấy công tác xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển. Với sự chung tay của toàn thể nhân viên, TICCO thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng bằng tinh thần tương thân tương ái.
–  Việc đầu tư kinh doanh của Công ty đặc biệt tuân thủ các Quy định và luật về môi trường do chính phủ ban hành.
–  Minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh, cập nhật thông tin thường xuyên nhằm củng cố niềm tin và thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư thành một khối thống nhất vững chắc.
– Ứng dụng công nghệ và đẩy nhanh chuyển đổi số trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển. Chuyển đổi số là ưu tiên chiến lược bậc nhất, là vấn đề sống còn của Công ty ngay từ bây giờ và phải có được những kết quả quan trọng trong một hai năm tới đây. Biến đổi phương thức tư duy và cách làm hiện tại sang một cách làm hoàn toàn khác biệt để chớp lấy các cơ hội tăng trưởng bền vững thông qua đổi mới sáng tạo. Có thể thay thế một phần hoặc hoàn toàn một vài bộ phận của Công ty và cách thức vận hành để thu được nhiều giá trị hơn với chi phí được tối thiểu hóa. Để thay đổi diễn ra cần có sự cam kết thống nhất toàn diện từ Ban TGĐ đến từng phòng ban chức năng, lập Ban Chuyển đổi số TICCO (TICCO Digital). Liên tục theo dõi các xu thế, liên tục thử nghiệm, thích nghi.
– Liên tục đào tạo, đào tạo lại và trang bị cho đội ngũ nhân viên kỹ năng phối hợp hiệu quả với công nghệ mới trong công việc. Đầu tư cho tự học và khuyến khích tự học, lập quỹ khen thưởng cho những thành tích trong tự học.
Trên đây là chiến lược phát triển công ty 2022-2026 và định hướng đến năm 2031. Hội đồng quản trị TICCO mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên để cùng Ban Lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược một cách cụ thể, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và định hướng phát triển nhanh, bền vững của công ty trong giai đoạn tới.