Cọc vuông

1589

Cọc vuông

CỌC VUÔNG  BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG VÀ CỌC VUÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

Cọc vuông bê tông cốt thép thường và cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc có thể sản xuất theo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng cho từng dự án.
Cọc vuông bê tông cốt thép thường và cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực sử dụng làm nền móng cho các công trình dân dụng, tường bờ kè, cầu đường v.v….

Ưu điểm

Cọc vuông bê tông cốt thép thường và cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực được sản xuất và quản lý trong môi trường nhà máy nên chất lượng đồng đều và ổn định hơn so với đúc tại công trường.
Sử dung bê tông có cường độ ở 28 ngày: 30-50 MPa. Kích thước cọc đa dạng từ 200x200mm đến 450x450mm.

  • Tải dọc trục cao.
  • Chịu được lực ngang lớnTránh rủi ro lớn khi thi công.
  • Phù hợp với các công trình sinh ra tải trọng nhổ, tải trọng va đập.

HÌNH ẢNH

Chia sẻ