Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

425

Ngày 10-4, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

CĐCS hiện có 652 người. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, CĐCS đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết.
Cụ thể, hằng năm, CĐCS TICCO đều đạt Công đoàn vững mạnh, đạt 100% so với nghị quyết; phát triển đoàn viên đạt 100% so với nghị quyết.
Có 100% cán bộ CĐCS được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác đoàn, đạt 100% so với nghị quyết.
Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành CĐCS đạt 100% so với nghị quyết; CĐCS giới thiệu 16 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, đạt 100% so với nghị quyết.

Hằng năm, CĐCS phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức Hội nghị Người lao động đúng quy định; công ty có xây dựng thỏa ước lao động tập thể.
Có trên 95% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết lao động; công tác phát triển đoàn viên thực hiện đúng theo nghị quyết đề ra.
Kết quả, Đại hội đã bầu 13 Ủy viên vào Ban Chấp hành CĐCS TICCO nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Tổng Giám đốc TICCO được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS TICCO nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.
Ban Chấp hành CĐCS TICCO nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành CĐCS TICCO nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

Nguồn Báo Ấp Bắc

http://baoapbac.vn/chinh-tri/202304/ong-nguyen-huu-hiep-giu-chuc-chu-tich-cong-doan-co-so-ticco-nhiem-ky-2023-2028-975670/

Chia sẻ