Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO

2921

Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO

Tên công ty Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
Địa chỉ Lô 1-6 Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0273 6251018
Fax

Website

0273 3853661

http://betongticco.vn

Email betongticco@betongticco.vn
Năm thành lập 2007
Vốn điều lệ 55 tỉ đồng
Ngành nghề kinh doanh – Sản xuất và kinh doanh bê tông tươi.

– Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông đúc sẵn:

• Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực

• Cọc vuông bê tông cốt thép thường

• Cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực

• Cọc ván

• Cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực

• Ống cống bê tông cốt thép rung ép

Địa bàn hoạt động Đồng bằng sông Cửu Long, Nam trung bộ và Tây Nguyên
Số lượng nhân viên 211 người
Chia sẻ