Khu dân cư đường Trương định nối dài

1550

Địa điểm xây dựng: Phường 5 – Thị xã Gò Công – tỉnh Tiền Giang.
Mục đích đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyển nhượng nền nhà cho khách hàng có nhu cầu.
Qui mô đầu tư: 14,56 ha.
Tổng vốn đầu tư: 107,500 tỷ đồng
Tiến độ thực hiện: 04 năm.
HÌNH ẢNH

Chia sẻ