Năng lực cốt lõi

– Công ty TICCO với truyền thống là xây dựng thuỷ lợi với các công trình lớn về qui mô cũng như độ phức tạp về biện pháp thi công. Với năng lực tài chính mạnh, có quan hệ tốt với chính quyền địa phương và các Ban Quản lý Dự án Thủy lợi. Thời gian qua công ty TICCO đã xây dựng được thương hiệu mạnh về xây dựng thủy lợi ở ĐBSCL.

 – Công ty TICCO có đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật giỏi để triển khai tốt các dự án, có năng lực tổ chức thi công xây dựng các công trình theo đúng thiết kế, đạt chất lượng và thẩm mỹ với chi phí thấp.

– Công ty TICCO đang từng bước mở rộng đầu tư kinh doanh bất động sản với những thành công đạt được gồm các dự án điển hình như khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, Khu dân cư Long Thạnh Hưng, Khu dân cư đường Trương Định nối dài, Khu nhà ở Thương mại Xã Trung An.

– Công ty TICCO có thương hiệu mạnh và uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất bê tông tươi và bê tông đúc sẵn, cọc ống, cọc ván…..

Qua phân tích có thể nhận ra rằng:

  • Năng lực cốt lõi của công ty là tổ chức thi công; kinh doanh bất động sản; sản xuất bê tông tươi, bê tông đúc sẵn….trong đó cốt lõi nhất là năng lực về kinh doanh bất động sản; sản xuất bê tông tươi, bê tông đúc sẵn.
  • Năng lực này được hình thành từ cơ cấu nhân sự với đa số có chuyên môn về kỹ thuật và đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm, thiên hướng về kỹ thuật. Từ đó đã hình thành nên văn hóa trọng kỹ thuật trong lãnh đạo, quản lý, làm việc của Công ty.