Phương châm hành động

Giá trị cốt lõi và phương châm hành động

– Để thực hiện thành công Chiến lược kinh doanh của Công ty, cần phải huy động và phát huy những nguồn lực từ các nhóm lợi ích của Công ty gồm: Cổ đông, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, nhà nước và cộng đồng.

  • Cổ đông: là người chủ công ty, tham gia góp vốn để xây dựng công ty, góp phần quảng bá thương hiệu, quyết định chiến lược và cử ra Hội đồng quản trị để điều hành quản lý công ty với mong muốn nhận được cổ tức cao và giá cổ phiếu ngày một tăng.
  • Người lao động: là đội ngũ trực tiếp tạo ra thương hiệu, sản phẩm, giá trị gia tăng của Công ty với mong muốn nhận được tiền lương cao, được bố trí việc làm đúng nghề nghiệp chuyên môn, có cơ hội thăng tiến, nhận được nhiều phúc lợi từ công ty, có điều kiện học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, được cung cấp phương tiện làm việc tốt, được làm việc trong một môi trương văn hóa và có công ăn việc làm bền vững, ổn định và lâu dài.
  • Khách hàng: là người mang lại công ăn việc làm, doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Họ góp phần tiêu thụ, quảng bá, định hướng sản phẩm của Công ty với mong muốn nhận được sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và năng lực cung cấp tốt nhất từ Công ty.
  • Nhà cung cấp: là người đảm bảo khả năng sản xuất của Công ty bằng việc cung cấp hàng hoá, nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, đúng giá và đúng tiến độ với mong muốn trở thành nhà cung cấp truyền thống, tạo mối quan hệ hợp tác cùng phát triển để không ngừng gia tăng số lượng cung cấp và luôn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn.
  • Nhà nước và cộng đồng: tạo ra nền tảng pháp lý, ban hành các chính sách, tạo môi trường kinh doanh và đảm bảo an ninh cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty; tạo chổ đứng cho thương hiệu và tạo ra khách hàng cho Công ty với mong muốn Công ty giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nộp ngân sách, thực hiện các trách nhiệm xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc giải quyết các vấn đề dân sinh.

– Bằng việc thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của mình, Công ty mong muốn mang lại những lợi ích cho các nhóm có liên quan như sau:

  • Cổ đông: Công ty phát triển ổn định, bền vững, cổ tức luôn luôn cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.
  • Người lao động trong công ty: triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài, được đào tạo và phát triển nghề nghiệp, có môi trường văn hoá trong quản lý và làm việc tốt, được đầu tư trang bị phương tiện làm việc theo nhu cầu công việc thực tế và khả năng của Công ty, cơ hội thăng tiến công bằng cho mọi người và duy trì mức thu nhập của nhân viên cao hơn bình quân xã hội, trong số 20% các doanh nghiệp dẫn đầu.
  • Khách hàng: không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng khai thác hiệu quả của sản phẩm, mang lại cho khách hàng niềm tin, tự hào và những triển vọng kinh doanh từ thương hiệu dẫn đầu của Công ty; giá cả tương xứng với giá trị cung cấp. Xây dựng các quan hệ đối tác bền vững dựa trên năng lực cung cấp, năng lực thực hiện dự án và các mối quan hệ sẵn có của Công ty.
  • Nhà cung cấp: không ngừng mở rộng thị trường, nỗ lực phát triển để mang lại cho nhà cung cấp nguồn doanh thu lớn hơn, sự tăng trưởng ổn định và bền vững, xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp.
  • Nhà Nước và cộng đồng: phấn đấu trở thành một doanh nghiệp thành đạt, kinh doanh ngày càng phát triển, bền vững và tích cực thực hiện các trách nhiệm xã hội.