Tầm nhìn

1.  Ngành: Qua phân tích cơ hội, thách thức và những năng lực cốt lõi, TICCO xác định tham gia kinh doanh trong ngành: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, bất động sản, sản xuất và kinh doanh bê tông.
2.  Thị trường: Thị trường kinh doanh của TICCO là đồng bằng Sông Cửu Long, trọng điểm là khu vực giữa Sông Vàm Cỏ và Sông Hậu, hướng phát triển là vùng Đông Nam Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

3.  Khách hàng: Dựa trên xác định ngành và thị trường, công ty xác định 05 nhóm khách hàng mục tiêu:
 • Chủ đầu tư : các Ban Quản lý Dự án, những người bỏ vốn đầu tư hình thành các công trình. Với những khách hàng này TICCO cung cấp dịch vụ thi công, triển khai dự án, hợp tác đầu tư và kinh doanh công trình.
 • Nhà đầu tư : là những người bỏ tiền cùng liên doanh, liên kết với TICCO thực hiện các công trình hạ tầng và bất động sản.
 • Các nhà thầu : là những đơn vị cùng TICCO triển khai các công trình, dự án hoặc làm dịch vụ thi công, triển khai các dự án đầu tư của TICCO; là những đơn vị thi công có nhu cầu sử  dụng các sản phẩm bê tông do TICCO sản xuất.
 • Các nhà kinh doanh và khai thác công trình: là người mua sỉ các sản phẩm bê tông, bất động sản, người quản lý khai thác các công trình hạ tầng và bất động sản, các trung gian mua bán bất động sản.
 • Người  dân: mua các sản phẩm bê tông và bất động sản của công ty.

4.  Người sử dụng: Sản phẩm của TICCO phục vụ cho 03 nhóm người sử dụng chính.

 • Người dân: sử dụng các sản phẩm của TICCO để phục vụ cho các mục đích dân sinh, đáp ứng các nhu cầu về đời sống và sản xuất.
 • Nhà nước (đơn vị quản lý, khai thác): sử dụng công trình do TICCO thực hiện để phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống theo nhiệm vụ được giao.

5.  Nhà đầu tư (các DN trong khu CN, trong cao ốc văn phòng) và khách du lịch: khai thác công năng của các công trình theo nhu cầu của mình.
6.  Kênh tiếp cận khách hàng: Dựa trên các điều kiện thực tế của thị trường và khả năng của Công ty, TICCO xác định các kênh tiếp cận khách hàng:

 • Bán hàng trực tiếp: sản phẩm bê tông, bất động sản, dự án đầu tư, dịch vụ thi công.
 • Qua trung gian phân phối: Nhà phân phối (sản phẩm bê tông), sàn/trung tâm giao dịch (bất động sản), nhà môi giới (cao ốc văn phòng, KCN, công trình hạ tầng).
 • Qua kênh truyền thông: Website, quảng cáo, truyền thông cho tất cả các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh.
7.  Vị thế mong muốn: Trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình, trong phạm vi trọng điểm của thị trường mục tiêu TICCO xác định:
 • Duy trì vị thế hàng đầu về Xây Dựng Thủy Lợi.
 • Phát triển trở thành nhà cung cấp dẫn đầu thị trường các sản phẩm bê tông tươi và bê tông đúc sẵn.
 • Một trong những nhà đầu tư hàng đầu về hạ tầng và bất động sản.