THG – CBTT NQ HĐQT về việc tạm dừng và gia...

File đính kèm: CBTT NQ HĐQT về việc tạm dừng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn hộ...

Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn hộ dân

TICCO tổ chức Lễ động thổ dự án Cụm công nghiệp...

     Sáng ngày 01/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) đã tổ chức Lễ động thổ dự...

THG – Giải trình kết quả kinh doanh BCTC năm 2019

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC năm 2019

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN