TICCO tổ chức Lễ động thổ dự án Cụm công nghiệp...

     Sáng ngày 01/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) đã tổ chức Lễ động thổ dự...

TICCO trúng thầu gói thầu “Thi công xây dựng cầu Nguyễn...

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trúng thầu gói thầu: "Thi công xây dựng cầu Nguyễn Trọng Dân,...

THG-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019.

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2019

File đính kèm: Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2019

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN