TICCO tổ chức Lễ động thổ dự án Cụm công nghiệp...

     Sáng ngày 01/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) đã tổ chức Lễ động thổ dự...

TICCO trúng thầu gói thầu “Thi công xây dựng cầu Nguyễn...

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trúng thầu gói thầu: "Thi công xây dựng cầu Nguyễn Trọng Dân,...

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm...

File đính kèm:Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2018

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN