TIN TỨC NỔI BẬT

TIN HOẠT ĐỘNG

Khởi công dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu...

Sáng ngày 19/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã tiến hành khởi công dự án đường Nguyễn Trãi...

TICCO nhận Quyết định trúng thầu gói thầu: Xây dựng cầu...

Ngày 17/8/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) nhận được Quyết định số 575/QĐ-BQLDAGT của Ban Quản lý...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 đã được...

File đính kèm: THG - BCTC hợp nhất bán niên năm 2017

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017 đã được kiểm...

File đính kèm: THG - BCTC riêng bán niên năm 2017

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN