THG- CBTT NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

File đính kèmNQ HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt, chốt danh sách thực hiện quyền tham dự...

Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn hộ...

Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn hộ dân

TICCO tổ chức Lễ động thổ dự án Cụm công nghiệp...

     Sáng ngày 01/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) đã tổ chức Lễ động thổ dự...

THG – Đính chính BCTC riêng quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Đính chính BCTC riêng quí 4 năm 2020

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2020

File đính kèm: THG - Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2020

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN