TICCO tổ chức Lễ động thổ dự án Cụm công nghiệp...

     Sáng ngày 01/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) đã tổ chức Lễ động thổ dự...

TICCO trúng thầu gói thầu “Thi công xây dựng cầu Nguyễn...

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trúng thầu gói thầu: "Thi công xây dựng cầu Nguyễn Trọng Dân,...

THG-Giải trình kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát...

File đính kèm: Giải trình kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

THG-BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét.

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN