THG – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng...

File đính kèm: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt

Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn hộ...

Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn hộ dân

TICCO tổ chức Lễ động thổ dự án Cụm công nghiệp...

     Sáng ngày 01/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) đã tổ chức Lễ động thổ dự...

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3.2020

THG – Báo cáo tài chính riêng quí 3 năm 2020

File đính kèm: Báo cáo tài chính quí 3.2020

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN