Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO

202
Tên đơn vị Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO
Địa chỉ 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 073 3877876
Fax 073 3850597
Năm thành lập 2016
Sản phẩm chính • Gia công các sản phẩm cơ khí

• Thi công cửa cống công trình thủy lợi

•Trùng tu thiết bị

• Đóng mới, sửa chữa xà lan

Số lượng nhân viên 35 người
Chia sẻ