THG – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 1

698

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 1

Chia sẻ