THG – CBTT NQ HĐQT về việc ủy quyền Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở LC, thế chấp tại BIDV – CN Tiền Giang

334

File đính kèm: THG – CBTT NQ HĐQT ủy quyền TGĐ vay vốn, bảo lãnh, mở LC, thế chấp tại BIDV – CN Tiền Giang

Chia sẻ