THG – Thông báo thay đổi Người công bố thông tin

1143

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty như sau:
– Ông Trần Văn Quang không còn là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 08/9/2017 do xin nghỉ việc.
– Trong thời gian sắp xếp nhân sự phù hợp, Ông Trần Hoàng Huân – Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ trực tiếp thực hiện công bố thông tin của Công ty.

Chia sẻ