THG – Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cơ khí Sửa chữa và Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

870

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cơ khí Sửa chữa và Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Chia sẻ