THG – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

606

Ngày 03/4/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) nhận được Công văn số 290/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
File đính kèm: Công văn số 290/CV-ĐKKD

Chia sẻ