TICCO trúng thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật – Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy

1294

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trúng thầu gói thầu xây lắp Hệ thống đường giao thông, Hệ thống cấp nước, Hệ thống thoát nước mưa, Hệ thống thoát nước thải thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật – Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 20/06/2018 của Ủy Ban Nhân dân huyện Cai Lậy.

– Giá trị gói thầu: 59.191.000.000 đồng.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

Chia sẻ