TICCO trúng thầu gói thầu “Thi công xây dựng cầu Nguyễn Trọng Dân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang”

1414

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trúng thầu gói thầu: “Thi công xây dựng cầu Nguyễn Trọng Dân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 06/03/2018 của Uỷ ban nhân dân thị xã Gò Công.
– Giá trị gói thầu: 17.440.000.000 đồng
– Thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày

 

Chia sẻ