Trao học bổng cho sinh viên trường ĐH Tiền Giang

1144

Ngày 20/6/2017 đại diện Công đoàn cơ sở TICCO trao học bổng cho em Nguyễn Thị Đoàn Duy – Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Tiền Giang, với số tiền 10.000.000 đồng

Chia sẻ