Khu nhà ở thương mại xã Trung An

1445

Địa điểm xây dựng: xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
Mục đích đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyển nhượng nền nhà cho khách hàng có nhu cầu.
Qui mô đầu tư: 9,96 ha.
Tổng vốn đầu tư: 159,012 tỷ đồng
Tiến độ thực hiện: 04 năm.
HÌNH ẢNH

Chia sẻ